Lifestyle, natuurlijk gezond!

 

 

                                                                                               

                                                                                   

  1.  Wij kunnen dikwijls niet begrijpen dat anderen doen, wat wij in hun plaats eveneens zo gedaan zouden hebben".  

Het lijkt "negatief katten" wat ik doe, maar realiseer mij zeer wel dat ons Nederland een fantastisch land is. Jammer dat onze bestuurders geen idee hebben hoe een huisvrouw haar budget beheert. Deze zal als regel n.l. geen geld uitgeven dat zij niet heeft. De aan de macht zijnde linkse politieke partijen (P v/d A) maakten het landsbelang ondergeschikt aan het partijbelang en "sinterklazen" om zieltjes te winnen. Vandaar nu een schuld van 400 Miljard euro!!! (ondanks de aardgasbaten).

 

http://www.destaatsschuldmeter.nl/ 11-02-2017: 456 miljard €. Het gaat goed in Nederland, zegt men.

  - In 2018 gezakt naar 416 miljard €.= 56.7 % van het bnp (bruto nationaal produkt,) en daarmee maar "net" onder de

     euro-norm van 60%!

 

Onderwerp: Wat met de renteaftrek? Afschaffen? 

Kritisch gelezen en gereageerd!!

1)  2009 ingezonden naar de Telegraaf.

Neen, m.i.z. bijstellen tot  maximaal 70% van de aankoopsom tot een bepaald maximumbedrag.! In aanvang goed bedoeld om mensen in staat te stellen een eigen woning te kopen passend bij hun budget, lijkt het te zijn verworden tot een prijsopdrijvende maatregel.

Door het gemak waarmee gekocht kon worden steeg de vraag naar huizen en daarmee de aankoopprijs., vooral na +/-2002 ongelimiteerd. Elke vraagprijs werd immers vlot betaald. Ik vermoed dat de 12 miljard belastinggeldaftrek zo, indirect  in de zakken van de onroerend goed handel is terecht gekomen. Paniek ontstaat alleen dan, als men te duur gekocht heeft met behulp van de hypotheekaftrek. En er een storing optreed in de inkomensverwerving, hoe dan ook.

Ja, aanpassen!  Onbeperkte aftrek stimuleert het kopen en maakt huizen tot een gewild en schaars goed .De vraag bepaalt de kostprijs.

De aftrek aangepast aan iemands normale budget maakt dat  de vraag stukken minder en huizen stukken goedkoper worden. De hele keten van aannemer  t/m makelaars zullen dan concurrerend (lees met minder winst)  moeten werken om hun toko overeind te houden. Zie de huizenprijzen in Duitsland.

Uitspraak van de voorman Ned.makelaars vereniging: Je kon vragen wat je wilde, de mensen stonden in de rij,...! Note: Echter, er waren geen starters bij.

Waaom denkt U dat de huizen in Duitsland veel goedkoper zijn? Vaak groter en mooier gebouwd van  minstens dezelfde kwaliteit met meer grondoppervlak. Alleen de grensstreek is duurder geworden en profiteert mee door de afrek mogelijkheid van de Nederlands koper.

Positief: De crisis heeft ook de "huizenmarkt" in de etalage gezet.

                                     ----------------------------------------------------

2)  Aantal nieuwe woningen daalt !

Gepubliceerd op 08-04-10 (johanbo)

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de woningmarkt voortdurend gemanipuleerd is en wordt. Bij mijn weten is in het verleden nog nooit het kwantum opgeleverd, waar vergunningen voor verleend werden, nodig om de huisvestingsproblematiek te ontspannen.

Logisch toch!

Tekorten maken vrij baan voor hoge huren en gesteund door de hypotheekrenteaftrek gegarandeerde afzet van koopwoningen. Nederland, luilekkerland voor projectontwikkelaars, notarissen en makelaars.

Nu hypocriet zorg uitspreken over verminderde omzet, moet afgezet worden tegen het gemak waarmee deze mensen in het recente verleden, en nu nog steeds, grove winsten geïncasseerd hebben en nog steeds opstrijken.

Een toegewezen kwantum woningen zal gerealiseerd noeten worden, Als dan de maximale te verstrekken hypotheek aangepast wordt aan het bruto inkomen , zullen huizen goedkoper en weer betaalbaar worden .

Huiseigenaren van eerder gekochte huizen zouden zich moeten realiseren dat hun winst geen eigen verdienste is. Eigenaren van later gekochte huizen met een "onderwaarde", kunnen in een glijdende schaal afgbouwd worden naar een annuïteiten hypotheek.

 Een voorbeeld:

Huis twee onder 1 kap: In 1973 hypotheek van 70.000 gld gekocht / 400 gld per maand aflossingsvrij, is nu in 2008 verhandelt voor 320.000 euro = 704.000 gulden. De eigenaar heeft, dank zij de hypotheekrente-aftrek, voor 180.0 euro/ maand gewoond.  Daarboven verkoop- onderhouds- en updatekosten van 60.000 gulden, + aflossing rest hypotheek 60.000 gulden. Totale kosten 130.000 gulden. Hoezo zorgen over de dreiging van instortende huizenmarkt. Er zit m.i.z. onthutsend veel en meer dan voldoende “reservewinst” in de huizen. In dit geval nl. 584.000 gulden = 265.000 euro.

                               --------------------......................---------------------                                   

Kolencentrale: ramp voor het klimaat!

Hoe is het mogelijk dat ik nog steeds zuinig ben met: huisverwarming, autorijden, watergebruik, afval gescheiden aanbiedt en groene stroom koop.

 Ik voel mij een gemanipuleerde sukkel - en onmachtig! Is dit, wat de burger van de overheid doet vervreemden?

Zijn wij echt zo onbenullig en is dit onze overheid die, zowel landelijk als lokaal zich niet weet te organiseren, “het” maar laat gebeuren en zelfs stimuleert met subdidies?

Eén kolencentrale stoot meer broeikasgas/ CO2 uit dan 1,5 miljoen auto’s.

Vijf nieuwe kolencentrales zijn slechter voor het klimaat dan de uitstoot van het hele Nederlandse wagenpark bij elkaar.

http://kappenmetkolen.groenlinks.nl/feiten.html

Nieuwe kolencentrales kosten samenleving 26 miljard euro!

http://www.greenpeace.nl/news/nieuwe-kolencentrales-kosten.

 

Maar de wal keert het schip! Het bedrijfsleven zit niet stil, en over twee jaar zijn er weer verkiezingen.  Altrnatieven?  De toekomst wenkt !! 

 

Naast zonnecollectoren, kan nieuwe techniek  zeeën van energie leveren.

Zeventig procent van al het zonlicht dat op aarde valt, straalt op de oceanen. Het grootste deel van dat zonlicht wordt omgezet in warmte, in de bovenste laag van de oceaan. Daarmee zijn de oceanen verreweg de grootste zonnecollectoren op aarde. Als we ook maar een fractie van deze energie kunnen aftappen, beschikken we over een onuitputtelijke, duurzame energiebron die 24 uur per dag beschikbaar is en kan voorzien in de volledige energiebehoefte van de hele wereldbevolking.

http://www.democracynow.org/2010/10/15/hermann_scheer_1944_2010_german_lawmaker

http://archief.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=57857&urlh(fantastische ontwikkeling)hthttp://archief.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?ihttp://archief.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=57857&urld=57857&urltp://archief.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=57857&urltt

         Ik johan, wordt er blij van en hoop nog lang genoeg te mogen leven om het begin van dit in bedrijf te zien stellen.

Een gezegde toegesneden op de inzet van Wubbo Ockels.

 Door zich onmogelijke dingen ten doel te stellen, bereikt men op den duur de mogelijke, waartoe men het anders nooit zou hebben gebracht.

                                     

 

                                           

                                                                                                                                                

 

 

 

Top