Lifestyle, natuurlijk gezond!

                                                                                      

 

zingeving:

Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664
het zoeken naar de betekenis, het doel, het nut van het leven.
 

"Alle mensen zijn geschapen om een immer voortschrijdende beschaving uit te dragen."

                                        BAHA'U'LLAH

 Voor baha's zijn geestelijke en sociale evolutie wederkerige aspecten van een proces. Als de geestelijke vermogens van de ziel verfijnd worden, krijgt de mens de kracht om aan de vooruitgang van de beschaving bij te dragen en vervolgens voedt dit de ontwikkeling van het individuele lid van de samenleving.

Spoort iedereen aan diep na te denken over de waarheid dat rechtvaardigheid het enige middel is waardoor de eenheid van de mensheid tot stand kan worden gebracht. Verder plaatst Hij dit principe in een universeel kader :"Het welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar, tenzij en totdat haar eenheid blijvend tot stand is gebracht."

Naschrift: Ik ben geen Baha - volger, maar heb diep respect voor hun doelstellingen.

Als je alleen maar kijkt naar de verdeeldheid binnen o.a. europa en het Midden-oosten van nu, dan voel je je toch wel erg klein worden in ons gemeenschappelijk onvermogen.                                                                Johanbo.

 

Top