Lifestyle, natuurlijk gezond!

                                                                                      

 

zingeving:

Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664
het zoeken naar de betekenis, het doel, het nut van het leven.
 

"Alle mensen zijn geschapen om een immer voortschrijdende beschaving uit te dragen."

                                        BAHA'U'LLAH

 Voor baha's zijn geestelijke en sociale evolutie wederkerige aspecten   van een proces. Als de geestelijke vermogens van de ziel verfijnd   worden, krijgt de mens de kracht om aan de vooruitgang van de   beschaving bij te dragen en vervolgens voedt dit de ontwikkeling van   het individuele lid van de samenleving.

 Spoort iedereen aan diep na te denken over de waarheid dat   rechtvaardigheid het enige middel is waardoor de eenheid van de   mensheid tot stand kan worden gebracht. Verder plaatst Hij dit in een   universeel kader :"Het welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid   zijn onbereikbaar, tenzij en totdat haar eenheid blijvend tot stand is   gebracht."

 Naschrift: Ik ben geen Baha - volger, maar heb diep respect voor hun   doelstellingen.

 Als je alleen al kijkt naar de verdeeldheid in de wereld  van nu, dan voel je je toch wel erg klein worden in ons gemeenschappelijk onvermogen.                                                             Johanbo.

 

Top