Lifestyle, natuurlijk gezond!

    

    Bewegen = medicijn!                                                                                                                                                      

 Zelf-redzaamheid: Niet curatief- "Medisch"- ,

maar preventief- Sportief- !!!                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                    

 Beweging is preventie-"medicijn"!!!

Een zittend leven is "Dodelijk"!!

 

 

 Samenvatting van de VPRO/horizon uitzending. ( Zoals ik, Johanbo, het opgepakt heb.)

Wetenschappers: Samenwerkend aan dit project, Dr.Keith Tolfrey-  Dr.Jason Gill-en                         

                                 bewegingsfysioloog Prof.Jamie Timmons-  University Birmingham.

Journalist Michael Mosley: Zijn vraag: Hoeveel moet je bewegen?

 Gebruikte afkortingen : H.I.T.: High Intensive training.                                 

                                       N.E.A.T.:   Non Exercise Activity Thermogenes (basis stofwisseling)

                                       VO2max.: het maximale zuurstofopnamevermogen. De hoogte ervan

                                                           is een indicatie van  iemands fysieke conditieniveau.

                                        Glycogeen: beperkt, echter direct beschikbare energie in de spieren.

   .

 http://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=en&u=http://www.bbc.co.uk/programmes/

b01cywtq&prev=/search%3Fq%3Dhit%2Btraining%2Bbbc%2Bhorizon%26biw%3D914%26bih%3D676

Conclusie: - spectaculair – geloofwaardig en veelbelovend voor de directe toekomst..

       Belofte dat men  op de persoon toegesneden trainingen kan aanbieden.

       Trainen 3x20 seconden gelijk aan 3x1 uur duurtraining in de sportschool.

       Inmiddels doe ik zelf reeds 12 weken de h.i.training. Een verassende ervaring. Aan te raden!

 

Michaels  persoonlijke  motivatie om een inventarisatie te maken van effectief doelmatige beweging is:

-        Vindt dat zijn sport- en fitness inspanningen eerder slopend dan opbouwend zijn.

-        Nu met het vorderen van leeftijd en gezinsdrukte hij eerder meer dan minder zou moeten doen.

-        Zijn vader is gestorven aan Diabetes 2 en denkt dat dit, gezien zijn insuline gevoeligheid, hem 

          ook zal overkomen.

Kwam in contact met genoemde samenwerkende specialisten die wetenschappelijk onderbouwde aanpak

zochten voor positief beïnvloeden van gezondheid en daarmee samenhangende gezondheidskosten.

-        a). Te hoog vetgehalte in het bloed.

-        b). Insulinegevoeligheid diabetes 2, m.a.w. hoe snel daalt mijn bloedsuiker.

-        c). Ophogen duur-vermogen. Hoeveel kan mijn lichaam opnemen aan O2 (zuurstof). De

               gemiddelde sporter 75 mm/kg lichaamsgewicht. Dit geeft tevens de levensverwachting   

               aan.                  

Laboratorium metingen toonden aan  dat met een z.g. H.I.T = 3x/week, 3x20 sec., zo hard mogelijk fietsen op 

de hometrainer en het effect  qua duurvermogen gelijk gesteld is aan 3 uur intensief trainen in de sportschool.  

ad.a). Calorieën verbruiken is vet verbranden. Daartoe is nodig het N.E.A.T. te verhogen. Alle bewegingen die je 

maakt versnellen  de stofwisseling:

gewoon lopen bv. met 10%. Om Diabetisch geen aangeboden kans te geven is het nodig om geen uur  stil te zitten,                                                                       zonder bewegen.

ad.b) Het breekt glycogeen in de spieren af en deze vullen zich snel weer aan met vet- glucose uit 

         het bloed. Normaal bij sporten activeer je 20 – 30% van je spieren, bij H.I.T. 70%. Effect is  

         dus veel groter en al na 2 weken meetbaar! Minder vet in bloed, minder dichtslibbende aders.

ad.c).Het duurvermogen z.g. VO2-max, geeft na zes weken trainen meetbaar resultaat.

         Het is mogelijk gebleken om via DNA onderzoek al vooraf te zeggen of deze H.I.T.-

         training je VO2-max al/dan niet zal verhogen. Hiermee is de weg geopend voor een op  

         maat toegesneden training, per individu. Echter zoveel is duidelijk: Geen uur stilzitten.           

         De "stoel" is een slechte uitvinding geweest. Meer lopen, veel staan.

         (bv. besprekingen-  vergaderingen- overleg.) Lopen-fietsen-sporten zijn een zege voor iedereen.

Michael heeft na metingen en analyses vooraf, zes weken 3x/w. (H.I.T) getraind. Het resultaat:

         Ad.b).Insuline functie: 15% verbeterd.

                    Insuline gevoeligheid: 33% verbeterd en komt overeen met het klinisch onderzoek.

          Ad.c).Duurvermogen: Normaal zou dat 10% moeten zijn, nu geen effect. Nu werd hem pas  

                  medegedeeld en aangetoond, dat het al bekend was voor hij de H.I.-training begon.

                  Jammer van de gedane moeite, maar wel bevestiging voor het onderzoekteam.

        Inmiddels is er een nieuw  budget (5.000.000 €) beschikbaar voor  een vervolg onderzoek.

 

Michael is zeer verheugd dat nu duidelijk is, dat hij  iets kan doen aan zijn overge-erfde Diabetisch dreiging.

Ook   weet hij nu dat deze spectaculaire H.I.- training voor hem niet bijdraagt aan duurvermogen. Ook de eraan vooraf

uitgevoerde hardloop-proef leverde hem nauwelijks winst op. Om de calorien van 1  kop koffie en een donut 

te verbranden zou hij 50 minuten moeten hardlopen.

Mogelijk krijgt hij nu een op hem toegesneden H.I.T. aangeboden.

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

Top