Lifestyle, natuurlijk gezond!

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

  Het denkbeeld, macht te bezitten, verschaft vaak macht!! 

 

Artseneed van de KNMG en de VSNU van 2003

  

"Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik."

   

 Overpeinzing!!

Komt de moraal onder druk te staan, zodra er geld mee gemoeid is ?!!!

  

4 Beroepsgeheim !?

Mijn reactie naar een krant: Dit nav een art. over alsmaar hogere premie voor onze zorgverzekering.

johanbo, 26-12-2009 16:32

Betreft: uit de hand lopende  zorgkosten!

De gehele gezondheidszorg ( in het bijzonder artsen specialisten- en therapeuten)  zou, althans zeker voor mijn gemoedsrust, openheid moeten geven in het waarom v.d.  behandeling en wat gedaan is. De klant moet voor de inhoud van de declaratie medeverantwoordelijk worden  gesteld en tekenen voor akkoord. Landelijk bewustwording kweken toch. Beroepsgeheim zet m.i.z controle op slot. Het woord "CONSULT"  kan vele handelingen (be-)dekken .( Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. ) Waar las ik dat toch ook alweer? Wat geheimhouding, als de klant aangeeft daar geen behoefte aan te hebben. Wie bepaald de regels?

Euthanasie:

Wie heeft zich eigenlijk de beslissing over leven of dood toe-geeigend? Langdurige behandelingen die niet leiden tot duurzame verbeteringen cq herstel, vaak tegen de wil van de klant, veroorzaken onnodig leed kosten enorm veel geld.

Mijn hele leven heb ik ingericht naar eigen inzicht, heb kinderen op de wereld gezet en als fatsoenlijke burgers groot gebracht. Onder eigen verantwoordelijkheid! Het bepalen wanneer ik vind dat mijn leven voltooid is en ik eruit wil stappen, dat mag niet van ome dokter. De artsen hebben moeilijk met euthanasie-uitvoering. Wel, verlos hen dan van deze nood. 

Het is voor mij nog steeds ongelooflijk dat deze moderne maatschappij zich deze machtspositie laat aanleunen.


 

                            ------------------------------------------------  

Radar: 04-11-2011                                                            

Miljard aan onnodige declaraties ziekenhuizen   " bedrijfscultuur?! "

Dat concludeert econome Fleur Hassaart in een onderzoek waarop ze vrijdag promoveert aan de Universiteit van Maastricht.

Citaat: Daarbij kunnen artsen meer verrichtingen opvoeren dan ze eigenlijk hebben uitgevoerd, of zwaardere behandelingen dan die daadwerkelijk zijn uitgevoerd. (Note: Heel beschaafd onder woorden gebracht!)

((CZ zegt ziekenhuizen al goed te controleren op hun declaraties.

,,Maar in de toekomst zal dat alleen maar meer gebeuren. Het gaat in de gezondheidszorg steeds vaker over kwaliteit en kostenbeheersing'', aldus een woordvoerster.

                                                     --------........--------

  Mexicaanse griep was een farmaceutische leugen!

 

Na aandringen van PVV, PvdA en SP heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) donderdag een onafhankelijk onderzoek toegezegd naar de invloed van de farmaceutische industrie bij de aanpak van de Mexicaanse griep.

De drie partijen hebben veel vragen over de onafhankelijkheid van de adviezen van onder meer de Gezondheidsraad waar Schippers voorganger Ab Klink op afging toen hij in 2009    34 miljoen vaccins ( 16 milj. inwoners?) voor 344 miljoen euro kocht. De griepuitbraak verliep veel milder dan was verwacht en de helft van vaccins moest worden vernietigd.

EN nu weer zoiets!!!

De GRIEPPRIK  2011 ???    Ondanks grote twijfel en zonder steekhoudend bewijs voor effectiviteit, adviseert de Gezondheidsraad onze regering om steeds meer "risico"-groepen, inmiddels 14, toe te voegen aan de gratis griepprik hype: 

 Daarbij zeggen zij:

"Wij weten niet of het helpt, maar adviseren hier mee door te gaan tot bewezen wordt dat het niet helpt". Kosten nu 58.000.000 euro.  Het "volk" als proefkonijn? De medicijn-lobby doet het goed! Laat je de ogen openen:

Dat de Gezondheidsraad deze wetenschappelijke onzin kan verkopen zonder dat de NHG  protesteert tegen deze weinig wetenschappelijke opstelling is daar aan toe, maar dat de huisartsen daaraan vrolijk meedoen kan ik niet plaatsen. Zij hebben een vertrouwens-relatie met de klant en beschamen dit op deze manier.

Noemen wij dat bewustwording in de 1e lijn  gezondheidszorg? Of is het inhaken op de angst van zich kwetsbare voelende ouderen.( Deze ouderen zeggen: "Baat het niet dan schaad het niet en het is toch voor "niks"!) 

Behoor ik tot het "klootjesvolk"; eerst bang gemaakt en dan uitgebuit. Ieder betaald uiteindelijk mee aan die 58 miljoen euro, wie ze dan ook uiteindelijk  in z'n zak steekt.  

Bedenk dat ieder van ons zich dient te realiseren, dat het toestaan cq. uitlokken van oneigenlijk deklaratiegedrag in de zorgkosten gewoon fraude is en uiteindelijk ook door ons zelf betaald zal worden. Op korte termijn draagt het er toe bij  tot  uitkleding van het zorgpakket en hogere premie cq. eigen risico.. Dan komt het terecht bij die mensen die echt op een betaalbare- en evenwichtige verzekering aangewezen zijn, de chronisch afhankelijken! Ik ben geen fraudedeskundige, maar kan toch vlot vijf aansprekende voorbeelden geven hoe facturen simpel versleuteld kunnen worden tot deklareerbare vergoedingen.

Het "beroepsgeheim" verschaft daartoe ruim de mogelijkheid .

Johanbo.

Webadres: http://www.johanbo.nl
 

                                                  

                            -----------------------------------------------

                                                     

                                                                                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top