Lifestyle, natuurlijk gezond!

Introduktie:                            updated: 08-07-2017

 Er zou weinig van mij overblijven als ik alles moest afstaan, wat ik aan anderen te danken heb!  Alleen de ervaring is van mij helemaal alleen!!

 Deze ervaring krijgt dan pas waarde, als ik er ook echt iets meedoe!

     In dit geval uitdragen dus, mogelijk ter navolging.

 Mijn naam is johanbo; ik ben inmiddels 86 jaar ( living  alone )

Mijn 45 jarig werkzame leven bewoog zich langs verscheidene paden. De 1e vijftien jaar: - begonnen als  constructie Bankwerker (lbo) -aansluitend Stoker/Machinist bij de Kon.Marine, - daarna resp. 2e- en 1e Machinist in de Warmtekrachtcentrale en als Chemisch bedrijfstechnicus in diverse leidinggevende funkties bij DSM.  De laatste  25 jr.  productieleider van een (semi)chemischbedrijf en hierin tevens  2x 4jr. gekozen Vrz. v/d Ondernemingsraad. Ik ben met 58 jr. vervroegd "gepensioneerd".

Ik wil benadrukken dat  de inhoud van deze  site samengesteld  is,  uitsluitend als "ervaringsdeskundige", onderbouwd met publicaties van individuele deskundigen, wier  publicaties ik heb samengevoegd tot een voor mij praktisch en samenhangend geheel.

Wat versta ik onder " mijn Life-style":

Pas toen ik in 1988 door “pensionering” verlost werd van de dagelijkse “moet”-problemen, werd ik mij bewust van de kans die mij geboden werd om mijn gezondheid in brede zin te optimaliseren door een gezonde levensstijl . Hoe?

 - Door een manier van leven, waarin onderhoud van lichaam en geest centraal staat. Dit  

   om gezond en prettig ouder te worden.

 - Dagelijks minstens 1 uur gericht te bewegen.

 - De eetkamer is fitness ruimte geworden.

 - Door in 1994 Juice-plus te gaan gebruiken! Nu al 22 jaar, elke dag weer fruit & groenten 

   & bessen, concentraat, 2 x 3 caps. van elk. Resultaat? (gelijk aan 6 portys groenten, mix van 7 soorten en 6 portys fruit eveneens een mix van 7 soorten)

 Sinds 1994 dit toegepast ben ik inmiddels 86jr., woon zelfstandig en beweeg regelmatig op een aan de leeftijd enigzins aangepast niv eau. Overigens ben ik het liefst thuis.(Met hond)

 Kijk hiertoe op "gezond ouder worden”!

- Hoe JP+ gemaakt wordt -> https://www.youtube.com/watch?v=jzwhtgc9wmc&list=plctr-   

  rhkrayavyolpcn5jot2xum-t5osu

 

Geinteresseerd?

- http://vo9392.juiceplus.com/content/juiceplus/nl_nl.htm

 

                                                        

 
 

 

 

Top